MarinaMaster / BoatKeeper nyheter

2016-01-11 Ny rapport över kunder som inte har vinterplats men som ska debiteras.

2016-01-08 Nya rapporter som listar fri text avseende kunder och båtar.

2016-01-07 Nytt underformulär för fri text på kundformuläret.

2016-01-05 Nya manualer för MarinaMaster och BoatKeeper.

2015-12-18 Kundbilden visar ev tilläggsbelopp för tung båt förutsatt att den är på land.

2015-12-14 Systemunderhåll avgiftstyper visar nu vilka som faktureras. Tidigare versioner visade optionen enbart i formuläret. Avser MarinaMaster.

2015-12-13 Systemunderhåll båtmodeller kompletterats med djupgående. Tidigare versioner visade optionen enbart i formuläret.

2015-12-13 Bomlängden visas i kundens båtformulär om bryggplatsen existerar.

2015-12-12 Systemparametrar bryggplatser kompletterats med valet bomlängd.

2015-12-09 Rättat ett kosmetiskt fel från 2015-07-05 när man tar bort en båtplats.

Nov 2015 Ny rapport visar betalda avgifter som inte är utskrivna i BoatKeeper.

Okt 2015 Förenklat offert och arbetsorderhantering.

Sept 2015 Fakturor. Visar logga uppe till vänster på fakturan. Gäller inte om förtrycka bg/pg talonger användes.

Juni 2015 Loggade transaktioner. Ny rutin där man kan söka enskilda transaktioner. Om man exempelvis anger 'Borttagen' visas alla förekomster av sökordet i loggfilerna.