MarinaMaster versioner 5.1b och 4.1a daterade 2021-06-29

MarinaMaster är skräddarsytt för marinornas behov av datastöd. Programmet utvecklades av Tom Nyström på Svinninge Marina och Paavo Ala år 1993.

Systemet innehåller måttuppgifter för 2300 båtmodeller som är en av grundstenarna i programvaran.

Hamn- och vinterplatsavgifter genereras automatiskt för fakturering alt avisering via e-post eller brev där valet styrs av kunden.

Avgiftsberäkning för brygg- och vinterplatser styrs av programmets systemparametrar.

I MarinaMaster kan varje hamn/brygga/vinterområde tilldelas unika egenskaper avseende prissättning.

Systemet har stöd för Bankgirots Inbetalningar i en tilläggsmodul.

Varje båt kan även innefatta en offert/arbetsorder som när den är klar skapar en faktura till kunden.

Mera info finns på 070 - 637 74 42 eller via mail paavo.ala@microship.se