MicroShip AB


MarinaMaster demo 5.1a daterad 2017-11-252016-04-22 Förbättrat moduler för offerter och arbetsorder.

Version 5.1 innehåller kundreskontra, faktura- och betalningsjournaler.

2017-07-21 Infört användareloggar.
Systemet är BGC-klassat avseende Bankgiro Inbetalningar.
Den interna e-postservern sänder e-fakturor som bifogade PDF:er till kunder som föredrar fakturor via mail.

Mera info finns på 070 - 637 74 42 eller via mail paavo.ala@microship.se