MicroShip AB


>

BoatKeeper 4.1a daterad 2017-11-25


2017-07-21 Infört användareloggar.
2017-07-21 Fixat en bug när man ska ta bort brygga alt uppläggningsområde.

Systemet är BGC-klassat avseende Bankgiro Inbetalningar.

Gå in på BGC:s hemsida klicka sedan på "För programvaruföretag" och "Programtorget" för mera information.

Den interna e-postservern sänder e-avier som bifogade PDF:er till medlemmar som föredrar detta.

Mera info finns på 070 - 637 74 42 eller via mail paavo.ala@microship.se