BoatKeeper manual daterad 2016-04-26
Mera info finns på 070 - 637 74 42 eller via mail paavo.ala@microship.se