MicroShip AB

Bolaget startade år 1982 med datakonsultverksamhet inom containersjöfarten.

Blue Star Line och Johnson Line var bland kunderna.

Dataverksamheten vilade i huvudsak åren 1997 - 2009 med anledning av andra uppdrag.
Företaget bedriver konsultverksamhet samt tillhandahåller programvaror för fritidsbåtssektorn. Verkygen i verksamheten är MySql, PHP, ASP.NET samt Visual Objects.